Subsidies

Subsidies en fiscaal voordeel?

Op het concept van bedrijfsgroepen is op dit moment de volgende subsisie van toepassing: Subsidie Praktijkleren.

De hoofdlijnen:

  • De maximale subsidie bedraagt € 2700 per deelnemer per jaar. De regeling kent een subsidieplafond, jaarlijks wordt het definitieve subsidiebedrag na afloop van het schooljaar vastgesteld.
  • Bij minimaal 16 uur beroepspraktijkvorming per week kan de werkgever aanspraak maken op de subsidie. Dit is tevens de minimale norm voor een praktijkovereenkomst. Bij meer werk- praktijkuren blijft het subsidiebedrag ongewijzigd.

Voorwaarden voor aanvraag van de Subsidie Praktijkleren:

  • De deelnemer volgt een Crebo erkende opleiding
  • Opleiding gericht op diploma
  • Minimaal 200 contacturen met ROC
  • Presentieregistratie
  • Administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt + de realisatie van de beroepspraktijkvorming.

Voor meer informatie over de Subsidie Praktijkleren klik hier...