MBO Telecommonteur, een nieuw opleidingsinitiatief van Da Vinci College

De opleiding is bedoeld voor aankomend telecommonteurs in dienst van een telecombedrijf of uitzendorganisatie. Door middel van de opleiding worden de deelnemers voorbereid om op korte termijn werkzaamheden te kunnen verrichten in de werkomgeving van hoofdverdelers en kabelverdelers. Daarnaast kan de opgeleide medewerker software installeren, storingen verhelpen en systeemgebruikers ondersteunen.

Resultaat
Het doel van deze nieuwe opleiding Telecommonteur binnen het Da Vinci College is om niveau 2/3 monteurs op te leiden volgens de BBL structuur en die na het behalen van hun diploma als vak volwassen monteur door hun detacheerder in het werkveld ingezet kunnen worden.Om te bereiken dat de telecommonteurs ook in de beginperiode snel inzetbaar zijn starten de deelnemers met een “BOOST PERIODE” van 2 lesweken.

Inhoud
Het lesprogramma is ingericht met elementen vanuit de sectoren elektro en ICT. In de startperiode volgt de deelnemer de cursusonderdelen Hoofdverdeler / Kabelverdeler, NEN 3140, Kopertraining, Klantgericht handelen en VCA. Het opleidingsprogramma wordt voortgezet met vakkennis elektro en ICT. Deze Bbl-opleiding kent naast de theorie een praktijkcomponent en algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenvaardigheid en Loopbaan & Burgerschap.