Maatwerk beroepsopleiding doktersassistente voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis

In mei 2015 zijn 12 medewerkers van het Albert Schweitzer Ziekenhuis werkzaam in de polikliniek gestart met de beroepsopleiding doktersassistente.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Da Vinci College hebben de ambitie om deze groep medewerkers in een periode van twee studiejaren versneld het diploma doktersassistente te laten behalen (Mbo-niveau 4).

Voor de medewerkers betekent dit zij na diplomering hun loopbaan kunnen voortzetten bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis en flexibel kunnen worden ingezet in de sterk veranderende bedrijfsorganisatie.

Om de beroepsprestaties tijdig te kunnen behalen wisselen de medewerkers waar nodig van werkleerplaats. Hierdoor leren ze ook voor de toekomst om te gaan met mobiliteit in het werk.