Mbo-opleiding tot onderwijsassistent/rijinstructeur

Dat de opleiding Onderwijsassistent graag meedenkt met opdrachtgevers om een passende opleiding te ontwikkelen, blijkt wel uit de volgende pilot. De mbo-opleiding tot onderwijsassistent/rijinstructeur is afgelopen woensdagochtend officieel van start gegaan. Dit initiatief komt van Bovag, Stichting Mobiliteit Nederland, opleider Da Vinci College, Verkeerscollege Brunen en Calibris (een kenniscentrum dat onder meer verantwoordelijk is voor de erkenning van leerbedrijven). Dit gebeurde wel helemaal in Enschede. Voor het Da Vinci College soms een stukje rijden, maar van de mogelijkheid van de virtuele klas wordt dankbaar gebruik gemaakt.
 
Waarom deze opleiding?
Mede-initiatiefnemer Rene Brunen laat weten: “De maatschappij vraagt tegenwoordig veel meer kennis en vaardigheden dan vroeger, terwijl de opleiding tot rijinstructeur de afgelopen dertig jaar redelijk hetzelfde is gebleven. We willen de bestaande instructeurs dan ook de kans geven om zich door die verdieping te onderscheiden binnen de branche”. Dus gaat een groep van zestien rijinstructeurs zich de komende 2,5 jaar verder ontwikkelen op onder meer didactisch en pedagogisch vlak. De opleiding, die mede ontwikkeld is door Karen Ras en Hanneke Krabbe (docenten van het Da Vinci College) wordt beschreven als een innovatieve en grensverleggende opleiding. Naast fysieke contacturen wordt er gebruik gemaakt van de virtuele klas; geplande online lesmomenten die de cursist thuis of op het werk volgt. Hij is opgebouwd rond een aantal thema’s, zoals pedagogisch handelen, doelgroepen en zorgverbreding en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zijn er algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap die de instructeurs moeten volgen.
Deze mbo-opleiding, die nu als pilot van start is gegaan, vindt dus plaats in Enschede. Hannette Tiemersma, domeinleider Gezondheidszorg en Welzijn (waar de opleiding Onderwijsassistent onder valt) draagt dergelijke innovatieve initiatieven een warm hart toe. ‘Wij verzorgen meer opleidingen op maat voor bedrijven. Behalve bij Welzijn ook bij de andere afdelingen. En met onze ervaring op het gebied van onderwijs en de input van bedrijven ontstaan er mooie maatwerktraject’.